Kunnande
hos företaget
Vi som jobbar i företaget har stor erfarenhet från maskinbranschen, främst när det gäller marknadsföring av CNC-maskiner och kringutrustning till dessa. Det finns ett brett tekniskt kunnande om maskiner, datorer, dataapplikationer och produktionssystem i företaget.

Effektiv för-
säljning
Vår affärsidé är "att Via Internet förmedla verktygsmaskiner och industriell utrustning mellan säljare och köpare med samma tillvägagångsätt som fastigheter förmedlas". Maskinen säljs på plats (i produktion) hos användaren.

Inga mellan-
händer ger
besparingar
Vi skall, till en låg provision, ge säljare och köpare möjlighet att göra affärer utan fördyrande mellanhänder. Mellanförsäljningen innebär extra transport-, lagrings-. ränte- och hanteringskostnader. Både säljare och köpare är vinnare om maskinen står kvar hos säljaren till dess den hämtas av köparen.

"Både och"
Våra kunder kommer att vara både säljare och köpare.

Marknadspris/
fast el. öppet
Vi erbjuder dig som säljare att sälja din maskin till marknadspris. Priset skall helst vara fast men bud kan accepteras.

Trygg affär,
säker infor-
mation
Vad kan väl vara mer ekonomisk och trygg för en köpare än att köpa en maskin på rot. Maskinen kan visas och demonstreras hos säljaren och i de flesta fall ses i drift. Information om maskinen kan lämnas av dom som känner till maskinen. Flyttas maskinen till ett lagringsställelle för mellanförsäljning tappar den ofta sin historik samt att det innebär en extra risk att maskinen skadas vid hantering/transport. Den kan också ta skada p.g.a att den inte är i drift och inte regelbundet varmkörs etc.

Lägg bud var
du än be-
finner dig
Som köpare kan du ta del av omfattande information var du än befinner dig - med nätets hjälp har den geografiska spridningen mindre betydelse.

Anslut
dig till vårt nyhetsbrev för att få uppdaterad information.Avbeställ info!


Maskinportalen

för verkstads-
industrin.

- Nyheter
- Agenturregister
- Leverantörer
- Länkar m.m.


maskinportalen.seCopyright © 2004 mtbuy